Cena Imra Weinera-Kráľa 2017

Tento rok je laureátom Ceny Imra Weinera-Kráľa Prof. Jozef Jankovič, in memoriam.

Prof. Jozef Jankovič bol najvýznamnejšou osobnosťou slovenského sochárstva 20. i 21. storočia. Svojimi výtvarnými aktivitami sa systematicky podieľal na uvedení avantgardného umenia do slovenskej kultúry. Slovenské sochárstvo úspešne reprezentoval na mnohých indiviuálnych a kolektívnych výstavách doma a v zahraničí. Výrazná bola taktiež jeho reprezentácia vo Francúzsku.

Medzi jeho najvýraznejšie zásluhy patrí i jeho radikálne odmietnutie socialistického realizmu a to, že si zvolil dôstojné prežitie éry normalizácie v 70-tych rokoch 20. storočia. Komunistický režim ho za to "odmenil" zákazom tvorby, ale on i napriek okolnostiam si udržal vysoký kredit na umeleckej scéne ako na Slovensku tak i v zahraničí. V roku 1989 sa stal prvým porevolučným rektorom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Prezentácia Prof. J. Jankoviča vo Francúzsku:

  • 1969 – výstava a cena na VI. Bienále v Paríži, v Musée d'Art de la ville de Paris
  • 1970 – XI. ročník Salon Grand et jeunes d'aujourd'hui v pavilóne Baltard, Paríž
  • 1970 – rezidenčný pobyt v Cité des Arts v Paríži
  • 1971 – jeho diela sú výstavované na Salon de mai v Paríži
  • 1992 – inčtitúcia E.P.A.D. kupuje dielo "V šlapajách otcov" (1987) a osadzuje ho v štvrti La Défense v Paríži
  • 1996 – vystavuje v Štrasburgu v Paláci Európy v rámci výstavy "Sculpture slovaque (Slovenské sochárstvo)"
  • 1996 – výstava "Repères slovaques" v Cité des Arts v Paríži
  • 1998 – výstava "Art contemporian slovaque (Súčasné slovenské umenie)" v Châtelet Victoria v Paríži
  • 2001 – rezidenčný pobyt v Cité des Arts v Paríži
  • 2014 – FRAC Orléans zakúpil rozsiahlu zbierku jeho kresieb a grafík

Pri príležitosti udelenia Ceny Imra Weinera-Kráľa Prof. Jozefovi Jankovičovi, Francúzsky inštitút predstaví vo svojej galérii výstavu jeho diel.