Imro Weiner-Kráľ

Maliar a grafik Imro Weiner-Kráľ bezpochyby patrí k popredným predstaviteľom moderného umenia 20. storočia na Slovensku. Narodil sa 26. októbra 1901 v Považskej Bystrici ako druhé dieťa z troch v rodine Jakuba Weinera a Paulíny, rodenej Kohnovej. Po základnej škole v Považskej Bystrici navštevoval školy v Žiline, Kremnici a Levoči, kde napokon zmaturoval. Už v tom období sa u mladého Imra prejavoval výnimočný výtvarný talent. V rokoch 1919 - 1922 študoval architektúru na Českom vysokom učení technickom a v Umelecko-priemyslovej škole v Prahe architektúru a maliarstvo, od roku 1922 v Akadémii výtvarných umení v Düsseldorfe, od roku 1923 v Akadémii výtvarných umení v Berlíne a od roku 1924 v École des Beaux Arts v Paríži. V roku 1924 sa vrátil na Slovensko a žil v Považskej Bystrici.

V rokoch 1926 - 1927 absolvoval vojenskú službu, neskôr vystriedal rad rôznych zamestnaní. Bol napríklad kresličom, lyžiarskym trénerom i úradníkom. V roku 1930 absolvoval niekoľkomesačný pobyt v Paríži a v rokoch 1930 až 1932 cestoval po západnej Európe. V rokoch 1932 až 1939 pôsobil v Bratislave a v období medzi rokmi 1939 až 1950 žil vo Francúzsku. Oženil sa tam a narodila sa mu jediná dcéra Elise. Počas druhej svetovej vojny sa aktívne zapojil do francúzskeho protifašistického odboja a v tom čase začal používať krycie meno Kráľ.

Po skončení vojny Weiner-Kráľ založil v Paríži Dom československej kultúry, v ktorom popri umeleckej práci aktívne pracoval do roku 1950. V rokoch 1951 až 1961 žil a pracoval striedavo v Prahe a v Považskej Bystrici. V roku 1961 sa usadil v Bratislave, kde žil až do svojej smrti 11. augusta 1978.


Po dlhých desaťročiach sa celosvetovo uznávaný maliar Imro Weiner-Kráľ vrátil do svojho rodného mesta - Považskej Bystrice. V sobotu 22. 10. 2011 jeho dcéra Elise Champon z rúk primátora Karola Janasa prevzala ocenenie, udelené in memoriam, Čestný občan mesta považská Bystrica pri príležitosti 110. výročia narodenia a za prínos v oblasti výtvarného umenia, bohatú výtvarnú činnosť a za šírenie dobrého mena Považskej Bystrice doma i v zahraničí.

Následne bol v centre mesta odhalený pamätník, ktorý vytvoril akademický sochár Milan Lukáč ako symbolický Weinerov dom, ktorý dnes už neexistuje.


Považská Bystrica

K rodnej Považskej Bystrici sa Imro Weiner-Kráľ hrdo hlásil. Mnohé z jeho diel sú dodnes v súkromných zbierkach Bystričanov. Rodisko sa často objavuje aj v názvoch obrazov: Považská Bystrica (1920), Peter Jilemnický (1936), Mariková (1936), Besné (1936), Most cez Domanižanku, Hrad na Považí, Štiavnik, Lánska, Jelšové, Manín (1961), Záskalie (1959), Z Považskej (1976)...

Maľba

Ilustrácie

Knihy