Cena Imra Weinera-Kráľa

Francúzsky inštitút sa usiluje o šírenie dialógu medzi slovenskou a francúzskou kultúrnou scénou a oboznámením slovenského publika so súčasnými francúzskymi umeleckým prejavmi v oblastiach kinematografie, fotografie, hudby, či designu. Inštitút sa podieľa na organizácii slovenských kultúrnych podujatí, na ktoré pozýva francúzskych umelcov a prezentuje vo svojej galérii alebo v múzeách mesta Bratislavy mnohé výstavy súčasného umenia. Taktiež sa angažuje v diskusných podujatiach po celom Slovensku a podporuje konferencie venované dôležitým aktuálnym témam.

Občianske združenie pod názvom Spolok priateľov Imra Weinera-Kráľa bolo založené v apríli 2011. Jeho hlavným cieľom je vytváranie podmienok na podporu a realizáciu umeleckej činnosti, najmä s odkazom na umeleckú tvorbu považskobystrického rodáka Imra Weinera-Kráľa. Jeho nezabudnuteľný odkaz chce Spolok trvalo udržiavať v povedomí spoluobčanov oceňovaním ďalších osobností, ktoré sa významne podieľali na rozvoji Francúzsko-slovenskej kultúrnej spolupráci. K tomuto účelu bola ustanovená Cena Imra Weinera-Kráľa.

Cena Imra Weinera-Kráľa je exkluzívnou poctou pre významné žijúce osobnosti, ktoré prispievajú k rozvoju Francúzsko-slovenskej kultúrnej spolupráce, k dialógu týchto dvoch krajín. Udeľuje sa ako uznanie zásluh o významný kultúrny alebo spoločenský počin a prínos k zbližovaniu národov Slovenska a Francúzska. Je vyzdvihnutím tvorivého ducha a spoločenskou i morálnou odmenou za mimoriadne ľudské výkony v oblasti kultúry.

Cenu Imra Weinera-Kráľa spoločne vyhlasujú, organizujú a udeľujú občianske združenie Spolok priateľov Imra Weinera-Kráľa a Francúzsky inštitút v Bratislave v spolupráci s Asociáciou teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia na Slovensku. Toto ocenenie sa udeľuje pod záštitou Ministra kultúry Slovenskej republikyVeľvyslanca Francúzska v Slovenskej republike.

Cena Imra Weinera-Kráľa
Cenu Imra Weinera-Kráľa v bronze vytvoril akademický sochár, docent Milan Lukáč.