Cena Imra Weinera-Kráľa 2014

Výbor v zložení - Michel Pouchepadass, Radca pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Francúzskeho veľvyslanectva v SR, riaditeľ Francúzskeho inštitútu, Daniela Borská, zodpovedná za kultúrne podujatia, Francúzsky inštitút, Pavol Demáček, Jozef Gabaj, Jozef Mitošinka, Spolok priateľov Imra Weinera-Kráľa, Milan Lukáč, Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity, Dagmar Srnenská, prezidentka Asociácie teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia na Slovensku - vyberal z viacerých kandidátov v oblasti výtvarného menia, literatúry, divadla a prekladateľskej činnosti.

V roku 2014 sa udeľuje Cena Imra Weinera-Kráľa výtvarnému umelcovi Jánovi Zoričákovi, ktorá je spojená s prezentáciou sklárskych a fotografických prác pod názvom EXOTI a EXOPLANÉTY. Výstava sa uskutoční v priestoroch Francúzskeho inštitútu v Bratislave dňa 23. októbra 2014 a doplnená bude unikátnymi dielami Imra Weinera-Kráľa zo súkromných zbierok.

Umelecký profil Jána Zoričáka (1944)

Umelecké myslenie a citové väzby od roku 1969, kedy sa usadil vo Francúzsku, vždy úzko súviseli so Slovenskom. Tak ako Imro Weiner-Kráľ aj Ján Zoričák neustále viedol intelektuálny, výtvarný a emocionálny dialóg medzi rodným krajom symbolizovaným Ždiarom a Tatrami a miestom, kde sa usadil a začal tvoriť, vo francúzskom Talloires. Po roku 1989 organizoval na Slovensku viaceré sklárske sympóziá a workshopy, na ktorých sa zúčastňovali predovšetkým slovenskí a francúzski sklári. Vo Francúzsku sa zase podieľal na založení medzinárodného sklárskeho strediska v Aix-en-Provence, kde sa zúčastnili aj slovenskí sklári.

Je Rytierom Rádu umenia a literatúry (1986) a nositeľom vyznamenania Pribinov kríž I. triedy, ktorý mu udelil prezident Slovenskej republiky (2013). Študoval na Sklárskej umeleckopriemyselnej škole v Železnom Brode a na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe. Svojou sklárskou tvorbou je zastúpený v umeleckých zbierkach celého sveta, či je to Nemecko, Belgicko, Dánsko, Španielsko, Fínsko, Austrália, Japonsko, Chile, Kanada, USA, Švajčiarsko, Slovensko a Česko, ale najviac prirodzene v takmer dvadsiatich prestížnych múzeách, galériách a umeleckých fondoch Francúzska.

K. Maliňák charakterizoval tvorbu Jána Zoričaka slovami, že "sklo ho vzrušuje a inšpiruje svojou optikou a svetelnosťou - vo svojich "priestoroch", optických variáciách, skúma vlastnosti lomu svetelného lúča v šošovkovitých výbrusoch, konvexne čo konkávne zvlnených stenách a šikmých plochách hranolov či iných geometrických formách. Neraz umocňuje prirodzené vlastnosti skla použitím farby, matovania či kontrastnými plochami, aby vytvoril napätie zvlnenej línie s geometrickým tvarom."