Kontakt

V prípade záujmu o podporu nášho projektu nás kontaktujte na iwk@iwk.sk alebo na telefónnom čísle 0944 433 856.

Spolok priateľov Imra Weinera-Kráľa
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra
pod číslo 37502
dňa 13. 04. 2011

Adresa:
Orlové 255,
017 01 Považská Bystrica

IČO: 42 151 732
DIČ: 2023259326