Cena Imra Weinera-Kráľa 2016

Slávnostná ceremónia odovzdávania Ceny Imra Weinera-Kráľa sa uskutočnila 18. októbra 2016 v Galérii Francúzskeho inštitútu. Laureátom ceny za rok 2016 sa stal francúzsky básnik, herec a režisér pán Michel de Maulne, zakladateľ a umelecký riaditeľ Cap à l'Est-u, európskeho festivalu spájajúceho poéziu, divadlo a hudbu v Banskej Štiavnici.

Slávnostného večera sa opätovne zúčastnila i pani Élise Weiner-Kráľ, jediná dcéra umelca, ktorá na záver podujatia pokrstila knižku Rozprávky pre Élise - Príbehy kocúra Mineta vychádzajúcu vo vydavateľstva Petrus. Ide o knižné vydanie príbehov, ktoré pre malú Élise napísal a nakreslil jej otec počas ich núteného odlúčenia v 50-tych rokoch 20. storočia.

Festival Capalest už 15 rokov vytvára priestor na stretávanie sa stredo- a východoeurópskych básnikov, ktorí tvoria alebo prekladajú poéziu do francúzštiny či na stretávanie sa intelektuálov, umelcov akademikov a širokej verejnosti z celej Európy. Zastrešuje unikátne projekty ako bi- či trilingválne inscenované čítania významných slovenských, francúzskych a európskych autorov, predstavuje tvorbu súčasných básnikov, ponúka kvalitnú vážnu i populárnu hudbu, dáva priestor improvizácii a novým podnetným debatám na aktuálne spoločenské témy, prináša bohatý kultúrny program s uznávanými interpretmi z Francúzska, Portugalska, Španielska či Talianska. Podporuje rozvoj a šírenie kultúry bez hraníc a diskriminácie v banskobystrickom regióne.