Projekt sochy

Myšlienku vzniku pamätníka Imra Weinera-Kráľa v rodnej Považskej Bystrici od počiatku konzultuje Spolok priateľov IWK s dcérou umelca Elis Champon a historičkou umenia Dagmar Srnenskou. Víťazným návrhom na realizáciu pamätníka sa stalo dielo akademického sochára Milana Lukáča.

Socha

Ideový návrh bronzového, liateho a zváraného pamätníka je koncipovaný ako symbolický "Dom Weinera-Kráľa" v centrálnej mestskej zóne Považskej Bystrice. Otvorené dvere domu, v ktorom sa maliar narodil, predstavujú miesto, z ktorého vykročil do sveta na cestu za umením. Ústredným motívom kompozície je realistický portrét majstra v mierne nadživotnej veľkosti. Celkovo bude pamätník vysoký 3,5 metra a vážiť 2,5 tony.

Autor diela, akademický sochár Milan Lukáč, sa narodil 29. septembra 1962 v Bojniciach. V rokoch 1981 - 1987 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Ďalšie vzdelanie získal v rokoch 1985 - 1987 na École Nationale Supérieure des Beaux Arts v Paríži. Realizoval mnoho významných diel, napr. Pamätník Holokaustu v Bratislave, Pamätník politickým väzňom v Žiline, bronzový kríž v Kostole sv. Ducha v Nitre, Pamätnú tabuľu generála M. R. Štefánika v Topoľčanoch či Pamätník Železnej opony na sútoku Dunaja a Moravy v Devíne.


Trojstrannú zmluvu o spolupráci podpísali v utorok 14. júna 2011 na mestskom úrade primátor Karol Janas, predseda SPIWK Pavol Demáček a akademický sochár Milan Lukáč. Zmluva potvrdzuje ambíciu všetkých zainteresovaných vybudovať a inštalovať pamätník Imra Weinera-Kráľa počas osláv jeho 110. výročia narodenia v októbri 2011.

"Musíme si vážiť dedičstvo našich predkov, ľudí, ktorí pôsobili v Považskej Bystrici a zanechali po sebe významné dielo," odôvodnil podpis zmluvy predseda spolku Pavol Demáček. Podľa neho bol Weiner-Kráľ nepochybne naším najväčším rodákom.

"Verím, že sa socha Imra Weinera-Kráľa stane novou dominantou mesta," uviedol po tlačovej konferencii primátor Považskej Bystrice.

Vďaka zástupcom médií mohol predstaviť verejnosti svoj projekt autor pamätníka akademický sochár Milan Lukáč. Na jeho tvorbu zvolil techniku liatím a zváraním bronzu. Pamätník bude symbolickým domom Weinera-Kráľa, keďže jeho rodný dom už dnes neexistuje.

Svetový význam Weinera-Kráľa vyzdvihla aj historička umenia Dagmar Srnenská, ktorá sa jeho tvorbou zaoberá dlhodobo. Podľa jej slov môže byť Považská Bystrica na svojho rodáka právom hrdá. Prípravu osláv kladne zhodnotila aj Danica Lovišková, riaditeľka trenčianskej Galérie M. A. Bazovského, v ktorej bude v mesiacoch október - december 2011 inštalovaná výstava diel Wienera-Kráľa.


"Pocta Imrovi Weinerovi-Kráľovi je spracovaná vynikajúcimi sochárskymi výrazovými prostriedkami. Dielo predstavuje mimoriadne vzácne interpretovanie zvoleného motívu a bezpochyby sa zaraďuje k absolútnym skvostom slovenského sochárstva," uviedla vo svojom posudku znalkyňa v obore umelecké diela - výtvarné umenie.

Pamätník s takouto významnou umelecko-historickou a dokumentárnou hodnotou, ktorý vznikol v centre Považskej Bystrice pri príležitosti 110. výročia narodenia Imra Weinera-Kráľa, sa na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci stal darom Spolku priateľov IWK Mestu Považská Bystrica.Spolok priateľov Imra Weinera-Kráľa ďakuje všetkým, ktorí finančne alebo iným spôsobom prispeli k vybudovaniu pamätníka Imra Weinera-Kráľa v Považskej Bystrici.

ĎAKUJEME!

Chcete aj Vy podporiť, finančne alebo osobnou aktivitou, vybudovaný pamätník Imra Weinera-Kráľa v centre Považskej Bystrice?
Číslo darcovského účtu: 2886108051/0200

Medeko Povazska Zdruzena ASV Hant IMC PSL Koval Sauer Danfoss Brojo Prima zdroj Partner Progress HMK Sates VK-SOK Hotel Podhradie Vikon
 • p. Elise Champon
 • rodina Gabajová
 • p. Miroslav Kukučka
 • JUDr. Stanislav Rojko
 • Ing. Ladislav Sklenár, PhD.
 • Ing. Jolana Sklenárová
 • Ing. Igor Jágrik
 • Ing. Ľuboš Lackovič
 • Ing. Jozef Jurčík
 • Ing. Ján Lovíšek
 • p. Dušan Chorvát
 • Ing. Kemény Ruben
 • Ing. Peter Huljak
 • anonymní darcovia
 • poslanci MsZ Pov. Bystrica