Cena Imra Weinera-Kráľa

Francúzsky inštitút v sa usiluje o šírenie dialógu medzi slovenskou a francúzskou kultúrnou scénou a oboznámením slovenského publika so súčasnými francúzskymi umeleckým prejavmi v oblastiach kinematografie, fotografie, hudby, či designu. Inštitút sa podieľa na organizácii slovenských kultúrnych podujatí, na ktoré pozýva francúzskych umelcov a prezentuje vo svojej galérii alebo v múzeách mesta Bratislavy mnohé výstavy súčasného umenia. Taktiež sa angažuje v diskusných podujatiach po celom Slovensku a podporuje konferencie venované dôležitým aktuálnym témam.

Občianske združenie pod názvom Spolok priateľov Imra Weinera-Kráľa bolo založené v apríli 2011. Jeho hlavným cieľom je vytváranie podmienok na podporu a realizáciu umeleckej činnosti, najmä s odkazom na umeleckú tvorbu považskobystrického rodáka Imra Weinera-Kráľa. Jeho nezabudnuteľný odkaz chce Spolok trvalo udržiavať v povedomí spoluobčanov oceňovaním ďalších osobností, ktoré sa významne podieľali na rozvoji Francúzsko-slovenskej kultúrnej spolupráci. K tomuto účelu bola ustanovená Cena Imra Weinera-Kráľa.

Cena Imra Weinera-Kráľa je exkluzívnou poctou pre významné žijúce osobnosti, ktoré prispievajú k rozvoju Francúzsko-slovenskej kultúrnej spolupráce, k dialógu týchto dvoch krajín. Udeľuje sa ako uznanie zásluh o významný kultúrny alebo spoločenský počin a prínos k zbližovaniu národov Slovenska a Francúzska. Je vyzdvihnutím tvorivého ducha a spoločenskou i morálnou odmenou za mimoriadne ľudské výkony v oblasti kultúry.

Cenu Imra Weinera-Kráľa spoločne vyhlasujú, organizujú a udeľujú občianske združenie Spolok priateľov Imra Weinera-Kráľa a Francúzsky inštitút v Bratislave v spolupráci s Asociáciou teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia na Slovensku. Toto ocenenie sa udeľuje pod záštitou Ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča a Veľvyslanca Francúzska v Slovenskej republike J.E. p. Didier Lopinot.

Výbor v zložení - Michel Pouchepadass, Radca pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Francúzskeho veľvyslanectva v SR, riaditeľ Francúzskeho inštitútu, Daniela Borská, zodpovedná za kultúrne podujatia, Francúzsky inštitút, Pavol Demáček, Jozef Gabaj, Jozef Mitošinka Spolok priateľov Imra Weinera-Kráľa, Milan Lukáč, Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity, Dagmar Srnenská, prezidentka, Asociácie teoretikov, kritikov a historikov umenia výtvarného umenia na Slovensku - vyberal z viacerých kandidátov v oblasti výtvarného menia, literatúry, divadla a prekladateľskej činnosti.

V roku 2014 sa udeľuje Cena Imra Weinera – Kráľa výtvarnému umelcovi Jánovi Zoričákovi, ktorá je spojená s prezentáciou sklárskych a fotografických prác pod názvom EXOTI a EXOPLANÉTY. Výstava sa uskutoční v priestoroch Francúzskeho inštitútu v Bratislave dňa 23.októbra 2014 a doplnená bude unikátnymi dielami Imra Weinera-Kráľa zo súkromných zbierok. Cenu Imra Weinera-Kráľa v bronze vytvoril akademický sochár, docent Milan Lukáč.

 

Umelecký profil Jána Zoričáka (1944)

Umelecké myslenie a citové väzby od roku 1969, kedy sa usadil vo Francúzsku, vždy úzko súviseli so Slovenskom. Tak ako Imro Weiner-Kráľ aj Ján Zoričák neustále viedol intelektuálny, výtvarný a emocionálny dialóg medzi rodným krajom symbolizovaným Ždiarom a Tatrami a miestom, kde sa usadil a začal tvoriť, vo francúzskom Talloires. Po roku 1989 organizoval na Slovensku viaceré sklárske sympóziá a workshopy, na ktorých sa zúčastňovali predovšetkým slovenskí a francúzski sklári. Vo Francúzsku sa zase podieľal na založení medzinárodného sklárskeho strediska v Aix-en-Provence, kde sa zúčastnili aj slovenskí sklári.

Je Rytierom Rádu umenia a literatúry (1986) a nositeľom vyznamenania Pribinov kríž I. triedy, ktorý mu udelil prezident Slovenskej republiky (2013). Študoval na Sklárskej umeleckopriemyselnej škole v Železnom Brode a na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe. Svojou sklárskou tvorbou je zastúpený v umeleckých zbierkach celého sveta, či je to Nemecko, Belgicko, Dánsko, Španielsko, Fínsko, Austrália, Japonsko, Chile, Kanada, USA, Švajčiarsko, Slovensko a Česko, ale najviac prirodzene v takmer dvadsiatich prestížnych múzeách, galériách a umeleckých fondoch Francúzska.

K. Maliňák charakterizoval tvorbu Jána Zoričaka slovami, že „sklo ho vzrušuje a inšpiruje svojou optikou a svetelnosťou – vo svojich „priestoroch", optických variáciách, skúma vlastnosti lomu svetelného lúča v šošovkovitých výbrusoch, konvexne čo konkávne zvlnených stenách a šikmých plochách hranolov či iných geometrických formách. Neraz umocňuje prirodzené vlastnosti skla použitím farby, matovania či kontrastnými plochami, aby vytvoril napätie zvlnenej línie s geometrickým tvarom."

 

cena-imra-weinera-krala-sm