Projekt sochy

sochaMyšlienku vzniku pamätníka Imra Weinera-Kráľa v rodnej Považskej Bystrici od počiatku konzultuje Spolok priateľov IWK s dcérou umelca Elis Champon a historičkou umenia Dagmar Srnenskou. Víťazným návrhom na realizáciu pamätníka sa stalo dielo akademického sochára Milana Lukáča.

Ideový návrh bronzového, liateho a zváraného pamätníka je koncipovaný ako symbolický „Dom Weinera-Kráľa" v centrálnej mestskej zóne Považskej Bystrice. Otvorené dvere domu, v ktorom sa maliar narodil, predstavujú miesto, z ktorého vykročil do sveta na cestu za umením. Ústredným motívom kompozície je realistický portrét majstra v mierne nadživotnej veľkosti. Celkovo bude pamätník vysoký 3,5 metra a vážiaci 2,5 tony.

Autor diela akademický sochár Milan Lukáč sa narodil 29. septembra 1962 v Bojniciach. V rokoch 1981 –1987 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Ďalšie vzdelanie získal v rokoch 1985 – 1987 na École Nationale Supérieure des Beaux Arts v Paríži. Realizoval mnoho významných diel, napr. Pamätník Holokaustu v Bratislave, Pamätník politickým väzňom v Žiline, bronzový kríž v Kostole sv. Ducha v Nitre, Pamätnú tabuľu generála M. R. Štefánika v Topoľčanoch či Pamätník Železnej opony na sútoku Dunaja a Moravy v Devíne.