IWK a PB

K rodnej Považskej Bystrici sa Imro Weiner-Kráľ hrdo hlásil. Mnohé z jeho diel sú dodnes v súkromných zbierkach Bystričanov. Rodisko sa často objavuje aj v názvoch obrazov: Považská Bystrica (1920), Peter Jilemnický (1936), Mariková (1936), Besné (1936), Most cez Domanižanku, Hrad na Považí, Štiavnik, Lánska, Jelšové, Manín (1961), Záskalie (1959), Z Považskej (1976)...