Pamätník Imra Weinera-Kráľa oceňujú aj znalci umenia

Socha maliara Imra Weinera-Kráľa, z dielne akad. sochára doc. Milana Lukáča, má už vyčíslenú svoju hodnotu. Na základe umelecko-historickej analýzy diela stanovila PhDr. Dagmar Srnenská, PhD., cenu pamätníka na jeden milión eur.

„Pocta Imrovi Weinerovi-Kráľovi je spracovaná vynikajúcimi sochárskymi výrazovými prostriedkami. Dielo predstavuje mimoriadne vzácne interpretovanie zvoleného motívu a bezpochyby sa zaraďuje k absolútnym skvostom slovenského sochárstva,“ uviedla vo svojom posudku znalkyňa v obore umelecké diela – výtvarné umenie.

Pamätník s takouto významnou umelecko-historickou a dokumentárnou hodnotou, ktorý vznikol v centre Považskej Bystrice pri príležitosti 110. výročia narodenia Imra Weinera-Kráľa, sa na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci stal darom Spolku priateľov IWK Mestu Považská Bystrica.