List ministra kultúry SR Mareka Maďariča

List ministra kultúry SR Mareka Maďariča

Cena Imra Weinera-Kráľa

Francúzsky inštitút v sa usiluje o šírenie dialógu medzi slovenskou a francúzskou kultúrnou scénou a oboznámením slovenského publika so súčasnými francúzskymi umeleckým prejavmi v oblastiach kinematografie, fotografie, hudby, či designu. Inštitút sa podieľa na organizácii slovenských kultúrnych podujatí, na ktoré pozýva francúzskych umelcov a prezentuje vo svojej galérii alebo v múzeách mesta Bratislavy mnohé výstavy súčasného umenia. Taktiež sa angažuje v diskusných podujatiach po celom Slovensku a podporuje konferencie venované dôležitým aktuálnym témam.

Občianske združenie pod názvom Spolok priateľov Imra Weinera-Kráľa bolo založené v apríli 2011. Jeho hlavným cieľom je vytváranie podmienok na podporu a realizáciu umeleckej činnosti, najmä s odkazom na umeleckú tvorbu považskobystrického rodáka Imra Weinera-Kráľa. Jeho nezabudnuteľný odkaz chce Spolok trvalo udržiavať v povedomí spoluobčanov oceňovaním ďalších osobností, ktoré sa významne podieľali na rozvoji Francúzsko-slovenskej kultúrnej spolupráci. K tomuto účelu bola ustanovená Cena Imra Weinera-Kráľa.

Čítať viac >>

Verejné uznanie OZ Spolok priateľov I. W. Kráľa

Čítať viac >>

Pamätník Imra Weinera-Kráľa oceňujú aj znalci umenia

Socha maliara Imra Weinera-Kráľa, z dielne akad. sochára doc. Milana Lukáča, má už vyčíslenú svoju hodnotu. Na základe umelecko-historickej analýzy diela stanovila PhDr. Dagmar Srnenská, PhD., cenu pamätníka na jeden milión eur.

Čítať viac >>

Imro Weiner-Kráľ je späť v Považskej Bystrici

Po dlhých desaťročiach sa celosvetovo uznávaný maliar Imro Weiner-Kráľ vrátil do svojho rodného mesta - Považskej Bystrice.
V sobotu 22. 10. 2011 jeho dcéra Elise Champon z rúk primátora Karola Janasa prevzala ocenenie, udelené in memoriam, Čestný občan mesta považská Bystrica pri príležitosti 110. výročia narodenia a za prínos v oblasti výtvarného umenia, bohatú výtvarnú činnosť a za šírenie dobrého mena Považskej Bystrice doma i v zahraničí.

Čítať viac >>